djepvl


REFERITOARE LA CALITATE ŞI OBIECTIVELE ACESTEI POLITICI


Conducerea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj îşi exprimă necondiţionat angajamentul său în ceea ce priveşte adoptarea sistemului de management, implementarea performantă a acestuia, urmată de o dezvoltare continuă în funcţie de necesităţile impuse, unicul scop fiind acela de a furniza servicii operative şi de calitate, respectiv obţinerea unor rezultate care să răspundă aşteptărilor exprimate de către cetăţeni şi ceilalţi beneficiari ai serviciilor oferite de către această instituţie.

Pentru punerea în practică a acestei politici, conducerea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj, îşi propune:

• să asigure identificarea şi satisfacerea nevoilor cetăţenilor în ceea ce priveşte activitatea de bază a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor, care se regăsesc în procedurile operaţionale din Manualul Calităţii, precum şi alte solicitări care intră în competenţă;
• să confere activităţii instituţiei, cel mai înalt grad de transparenţă;
• să coopereze cu celelalte direcţii, servicii şi compartimente ale Consiliului Judeţean Cluj, cu instituţii din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu primăriile şi consiliile locale din judeţ, cu structurile similare din ţară şi să dezvolte relaţii de colaborare cu autorităţile publice, altele decât cele enumerate, agenţi economici, organizaţii neguvernamentale precum şi cu persoane fizice, pe probleme de interes comun, în limitele date de normele legale în vigoare;
• să menţină un sistem de management care să conducă la îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor prestate;
• să încurajeze întreg personalul organizaţiei, care asigură procesul de soluţionare a cererilor şi al tuturor categoriilor de lucrări care intră în sfera atribuţiilor de serviciu;
• să realizeze excelenţă în toate activităţile efectuate;
• să asigure respectarea angajamentelor;
• să asigure motivarea şi implicarea personalului;
• să asigure crearea şi menţinerea unei imagini reprezentative precum şi respectarea principiului transparenţei, al aplicării unitare şi al autonomiei cu privire la liberul acces la informaţiile de interes public.


Angajamentele instituţiei:

• asigurarea aplicării în mod unitar a legislaţiei în domeniu;
• oferirea unor servicii de calitate, cu celeritate, astfel încât să venim în permanenţă în întâmpinarea aşteptărilor şi nevoilor cetăţenilor;
• informarea şi instruirea permanentă a personalului propriu în vederea respectării standardelor de integritate şi etică profesională;
• realizarea unui cadru de identificare, prevenire şi descurajare a manifestării conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor.