djepvalcea


INFORMARE: Eliberarea actului de identitate se face la solicitarea titularului datelor de stare civilă, nicidecum din oficiu de autoritățile române abilitateServiciul de Evidenţă Persoane eliberează:

1. Cărţi de Identitate
2. Dovezi privind modul cum sunt înregistraţi solicitanţii în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P.)
3. Furnizări de date din RNEP conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind  protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date
4. Certificate de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei române
5. Eliberarea CNP –ului:
  * pentru cetăţeni în vederea întocmirii dosarului de pensie pentru Casa de Pensii a Judeţului Vâlcea
  * pentru cetăţeni în vederea întocmirii dosarului Fond Funciar
  * pentru cetăţeni care au dobândit cetăţenia română şi sunt cu domiciliul în străinătate, în vederea eliberării paşaportului

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, cu sediul în Loc. Râmnicu Vâlcea, Str. Regina Maria, nr. 6, instituţie care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea, reaminteşte că, începând cu data de 14.01.2010, eliberează cărţi de identitate pentru toţi locuitorii Judeţului Vâlcea în următoarele cazuri:

- la împlinirea vârstei de 14 ani;
- la expirarea termenului de valabilitate;
- dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului;
- în cazul schimbării domiciliului;
- în cazul schimbării denumirii sau rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor, sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor;
- în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
- în cazul deteriorării actului de identitate;
- în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
- când forografia din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
- în cazul schimbării sexului;
- în cazul anulării;


În atenţia cetăţenilor care se adresează Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea:

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. În situaţia în care solicitantul nu se află în țară, mandatarul va prezenta procura pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se afla solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei și a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original și copie xerox.

  

  

Denumire fișier Mărime fișier Descarcă / vizualizează
Nota de informare cu privire la prelucrari de date cu caracter persoanal 301 KB Descarcă