djepvl


Nr. crt.  TAXA  CUANTUM 
1. Taxa speciala solutionare cerere 12 lei
2. Taxă privind furnizarea datelor din Registrul național de evidență a persoanelor 1 leu