djepvl


Potrivit Hotarârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 4/31.01.2019, Anexa nr.7 privind aprobarea taxelor speciale pentru activităţile de stare civilă şi de evidenţă a persoanei prestate de către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj, se stabilesc urmatoarele taxe speciale:

Nr. crt.  TAXA  CUANTUM 
1. Taxă soluționare cerere depusă 12 lei
2. Taxă urgență privind  furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul național de evidență a persoanelor (48 ore) 12 lei/persona verificată
3. Taxă privind furnizarea datelor din Registrul național de evidență a persoanelor 1 leu/ persoana verificată