djepvl


Nr. crt.  TAXA  CUANTUM 
1. Taxă privind avizarea prealabilă în regim de urgență, în termen de 48 ore de la data înregistrării cererii, a dosarelor de transcriere 150 lei/persoană
2. Taxă pentru soluționarea dosarelor de schimbare a numelui pe cale administrativă, în regim de urgență 150 lei/persoană
3. Taxă soluționare cerere depusă 12 lei / cerere
4. Taxă pentru solicitarea atribuirii numărului certificatului de divorț din Registrul unic al certificatelor de divorț 25 lei/persoană