djepvalcea


BINE AȚI VENIT!

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, este înfiinţată în baza Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Vâlcea şi funcţionează ca instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, sub autoritatea administraţiei publice judeţene, având ca scop exercitarea competenţelor ce-i sunt date prin lege, pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor, stare civilă şi eliberarea documentelor în sistem de „GHIŞEU UNIC”.

Activitatea direcţiei se desfăşoară în interesul persoanelor fizice şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în aplicarea legii.

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea nu întocmește cărți de identitate provizorii și nici certificate de stare civilă. Pentru obținerea/preschimbarea unui act de identitate provizoriu, cetățenii se vor adresa Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor la care este arondată localitatea în care are sau dorește să-și stabilească domiciliul. Înregistrarea nașterii/căsătoriei/decesului care au loc în România se face în localitatea unde a avut loc evenimentul.


IMPORTANT!

În scopul asigurării cadrului necesar desfășurării în condiții optime a procesului electoral pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020, programul de lucru la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vâlcea este următorul:
- 08-16 , în ziua de 26.09.2020
- 07-21 , în data de 27.09.2020

D.J.E.P. Vâlcea supune atenției tuturor cetățenilor, următoarele precizări foarte importante în contextul desfășurării alegerilor locale: actele de identitate emise de autoritățile publice, care au expirat începând cu data de 01.03.2020, își mențin valabilitatea pe toată perioada stării de urgență /alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări, în conformitate cu art. 4, alin. 5 din Legea 55/2020. În situația în care cetățenii sunt refuzați în vederea exercitării dreptului la vot pe motivul prezentării actului de identitate expirat, aceștia se vor prezenta la SPCLEP însoțit de documentele necesare în vederea eliberării unui nou act de identitate.

Program de funcționare al instituției

Luni - Vineri 8.00 - 16.00
 

Adresa: Str. Regina Maria, nr. 6

Telefon: 0350 801 804

E-mail: office@djepvalcea.ro

Certificate

 

HARTA JUDEȚULUI VÂLCEA