djepvalcea


ATENȚIE !!!
ÎN CAZUL ELIBERĂRII UNUI NOU ACT DE IDENTITATE PENTRU PERSOANELE CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 18 ANI (EXPIRARE, PIERDERE, FURT, ETC), ACTELE NECESARE SUNT CELE PREZENTATE ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE!!!

SOLICITANȚII SUB 18 ANI VOR FI ÎNSOȚIȚI DE UN PĂRINTE SAU DE REPREZENTANTUL LEGAL ȘI VOR PREZENTA CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE/SENTINȚA DE DIVORȚ- DEFINITIVĂ ȘI IREVOCABILĂ/CERTIFICATUL DE DIVORȚ+CONVENȚIA ÎNCREDINȚARE MINOR AL PĂRINȚILOR, DUPĂ CAZ.

Acte necesare:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnata atât de minor, cât şi de părinte sau reprezentant legal (cerere tip, se semnează în prezența personalului DJEP VÂLCEA);
Click aici pentru descărcarea cererii - Atenție: se listează față-verso (timp mediu de completare 3 minute)
- certificatul de naştere, original şi copie;
- actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
- certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, sentință de divorț, definitivă şi irevocabilă/Certificat de divorț , inclusiv Convenția între soți cu privire la minori, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate - 7 lei; (la casieria DJEP Vâlcea)


• La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

• În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

• Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotarâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celalalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

• Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situatiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

• Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.


• Primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială.

Denumire fișier Mărime fișier Descarcă / vizualizează
Anexa 11 - Atenție: se listează față-verso (timp mediu de completare 3 minute) 34.09 KB Descarcă